Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Απορία

Καλά, όταν ο Δ.Κουπτσίδης αναλάμβανε προσωρινά αντιπρόεδρος της ΕΠΟ αντί του Στ.Αντωνίου, ο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Ομοσπονδίας Ν.Μπάρτζης αγρόν ηγόραζε;