Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Απορία του κοινού

https://www.epo.gr/News.aspx?a_id=51537&NewsType=21 Από αναγνώστη λάβαμε το παρακάτω ερώτημα:

"Ο κ. Μπαλτάκος, που ενημέρωσε με σημερινό δελτίο Τύπου για την συνάντησή του, το "εν τοις πράγμασι" γιατί το γράφει "εν τοις πράγμασιν";