powered by Agones.gr - opap

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Περί ρήτρας εμπιστευτικοτητας (8)*

Όπως ο Γ.Δημητρίου δέχεται ως αληθή, όσα γράφονται σε αυτή τη στήλη, δέχεται και η "Δίκη" την είδηση που έδωσε περί μίας ΠΑΕ που αποδείχτηκε οτι παραπλάνησε την Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ, προκειμένου να αποκομίσει τα οφέλη της αδειοδότησης. 

Καταλαβαίνουμε οτι η ρήτρα εμπιστευτικοτητας δεσμεύει τον Διευθυντή Αδειοδότησης να μας αποκαλύψει την επωνυμία αυτής της ΠΑΕ. 

Όμως θα θέλαμε να μας απαντήσετε :

1.Αν επιβαλλατε την χρηματική ποινή του άρθρου 8γ,παρ.3 του Κανονισμού που προβλέπει ποσό από 50.000€ μέχρι 100.000€,το οποίο μάλιστα πρέπει να καταβληθεί σε 3 δόσεις.

2.Αν η ΠΑΕ πλήρωσε το επιβληθεν πρόστιμο.

3.Αν κάνατε, στην συγκεκριμένη περίπτωση, χρήση του δικαιώματος που σας δίνει το ίδιο αρθρο, για παραπομπή της υπόθεσης στην Πειθαρχικη Επιτροπή και στον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα της ΕΠΟ.

4.Μηπως όλα αυτά τα χρόνια που ισχύει ο θεσμός της αδειοδότησης στην ΕΠΟ, παραπεμψατε κάποια άλλη ΠΑΕ για παραβίαση των Κανονισμών και του Καταστατικού στα αρμόδια πειθαρχικα όργανα της ΕΠΟ ή στον Αθλητικό (όχι τον Ποδοσφαιρικό!) Εισαγγελεα.

*το κείμενο γράφτηκε πριν τη δεύτερη απάντηση (https://dikisports.blogspot.com/2020/04/blog-post_21.html?m=0) του Γ.Δημητρίου.

"Κάθε υπόθεση που υπάρχουν νέα στοιχεία θα διερευνηθεί εξονυχιστικά"

Νέα απάντηση στη "Δίκη" του Διευθυντή Αδειοδότησης της ΕΠΟ Γ.Δημητρίου.

Ιδού:

"θα προσπαθήσω να σας διαφωτίσω όσο μπορώ.

Γράφετε λοιπόν:

Μήπως απευθύνθηκε στην ΕΕΑ για να διαπιστώσει, αν με τα ίδια ψευδή στοιχεία που παραπλάνησε την Διεύθυνση Αδειοδότησης, απέκτησε και το πιστοποιητικό συμμετοχής;

Όμως, όσο και αν φαίνεται ότι τόσο καιρό, ο κ. Δημητρίου πνίγεται από την ρήτρα εμπιστευτικότητας, μπορεί να εξηγήσει, γιατί τόσα χρόνια μετά από όσα ακούγονται για την ΕΕΑ, δεν έχει αυτοβούλως φροντίσει να ζητήσει διασταύρωση των φακέλων που υποβάλλονται και στους δύο φορείς αδειοδότησης;

Και για τα δυο σας λέω ξεκάθαρα πως δεν έχω αυτή την δυνατότητα/ δικαιοδοσία. Πραγματικά πιστεύετε ότι ένα στέλεχος Ομοσπονδίας είναι σε θέση να ζητήσει διασταύρωση των στοιχείων κρατικής Επιτροπής; Με ποια ιδιότητα; 
Αντιθέτως η ΕΕΑ μπορεί να ζητήσει στοιχεία από την Διεύθυνση Αδειοδότησης τα οποία είμαι υποχρεωμένος να παραδώσω,όπως και έπραξα στην πρόσφατη υπόθεση των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΞΑΝΘΗ.

Κατά τον Γ.Δημητρίου και τη δική του (μη νομική) ερμηνεία του Κανονισμού, υποχρέωση αδειοδότησης έχουν μόνον οι ΠΑΕ που θα ανέλθουν στη Super League 2

Δεν πρόκειται περί ερμηνείας αλλά περί κανονιστικής πρόβλεψης (Άρθρο 16, παρ. 1γ). Η εν λόγω διάταξη, ήτοι η εξαίρεση των υπολοίπων ΠΑΕ της κατηγορίας, ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της SL2-FL κ. Λεουτσάκο και υιοθετήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Επομένως είναι απορίας άξιον πως στην τελευταία ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης σχετικά με τα χρέη των ΠΑΕ, ρητά υπογραμμίστηκε ότι κατά την διαδικασία αδειοδότησης ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις των ποδοσφαιριστών που έχουν επιδικαστεί από αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων.

Ισχύει μόνο για νεοσυσταθείσες ΠΑΕ, η διάταξη είναι αντιγραφή του ΚΑΠ-στην συγγραφή του οποίου δεν συμμετείχα- ενώ έχει γνωμοδοτήσει σχετικά η Νομική Υπηρεσία της ΕΠΟ. Για τέτοιες περιπτώσεις (αποφάσεις αστικών δικαστηρίων) πρέπει να απευθυνθούν στον εκκαθαριστή της προηγούμενης ΠΑΕ. Επαναλαμβάνω μόνο για το άρθρο 45 - για τις νέες ΠΑΕ. 

Όμως αν ανατρέξουμε στο Παράρτημα VI, παρ.2 γ-δ του ίδιου Κανονισμού περί της έννοιας των ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα διαπιστώσουμε πάλι εύκολα ότι μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οικονομικές αξιώσεις των πιστωτών που έχουν εγερθεί (χωρίς μάλιστα να απαιτείται τελεσιδικια!) εκτός των εγχώριων και διεθνών ποδοσφαιρικών οργάνων, ενώπιον των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία , που κατά το Ελληνικό Δίκαιο φυσικά είναι τα Αστικά Δικαστήρια.

Όπως προκύπτει από την προηγούμενη απάντησή μου έχετε μπερδέψει δυο διαφορετικά πράγματα. Πλειστάκις έχουν πληρωθεί εργαζόμενοι με αποφάσεις αστικών δικαστηρίων ή μετά την εξάντληση της εγγυητικής στην ΕΕΑ και έχουν ληφθεί οφειλές υπόψη στην εξέταση της υποψήφιας. Τώρα αν αναφέρεστε σε περιπτώσεις καθολικής διαδοχής υπό το άρθρο 45 έχω εξηγήσει αναλυτικά τι ισχύει με επίσημη τοποθέτηση. Δεν θα απολογηθώ για πεπραγμένα ή πολιτικές άλλων.

Δηλαδή ότι η Διεύθυνση Αδειοδότησης και οι Επιτροπές της δεν κάνουν καμία ουσιαστική έρευνα, αλλά δέχονται ότι τους δηλώσουν οι ΠΑΕ με τους ορκωτούς λογιστές.

Απολύτως ανακριβές. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης 
α) εξετάζει την έκθεση του Ορκωτού που βασίζεται σε στοιχεία που παράσχει η ΠΑΕ. Εν ολίγοις, αν μια ΠΑΕ έχει ένα συμβόλαιο με ποδοσφαιριστή και παραπλεύρως ένα πρόσθετο ιδιωτικό συμφωνητικό (δεν φαντάζομαι να το ακούτε πρώτη φορά) θα γνωμοδοτήσει με όσα του δόθηκαν από την ΠΑΕ και υπάρχουν στα βιβλία, ήτοι για τις οφειλές που απορρέουν από το επίσημο συμβόλαιο. 
β) εξετάζει τους πίνακες των εργαζομένων και τις έως τότε καταβολές.
γ) εξετάζει τα σχετικά πεδία των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει να συμφωνούν με τους πίνακες. 
δ) εξετάζει τις δηλώσεις οφειλής των εργαζομένων με θεώρηση υπογραφής και βέβαιης ημερομηνίας. Ανά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά (όπως ακριβώς αναφέρει ο Κανονισμός). 
ε) εξετάζει όλες τις σχετικές τραπεζικές κινήσεις και ενδεχόμενες συμφωνίες διακανονισμού/ εκχώρησης κλπ πάντα με θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
στ) εξετάζει όλες τις προσφυγές και τα σχετικά έγγραφα. Αξιολογεί αν πρόκειται περί δεδουλευμένων αποδοχών, αποζημίωση, για ποια χρονική περίοδο, να πρόκειται για πραγματικής αντιδικία κλπ. Κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή και δεκάδες τα έγγραφα για μία και μόνο προσφυγή. 

Όλα αυτά για κάθε εργαζόμενο και μόνο για τις οφειλές προς αυτούς (εξετάζονται επίσης οφειλές προς άλλες ΠΑΕ, Εφορία, ΕΦΚΑ  αλλά και η βιωσιμότητα της εταιρείας) σας φαίνονται ως μη ουσιαστική έρευνα; 

Θεωρείτε ρεαλιστικό ή έστω παραγωγικό, να ξοδεύω τόσο χρόνο για να απαντήσω σε διάφορες δημοσιεύσεις, κάνοντας ουσιαστικά ένα προσωπικό σεμινάριο; 

Παραμένω στην διάθεσή σας για την υπόθεση που αναφέρατε ή όποια άλλη υπόθεση για την οποία έχετε στοιχεία. Να θεωρείτε δεδομένο ότι θα εξεταστεί εξονυχιστικά".

ΥΓ.: "Εχασα το τελευταίο (7).  Προφανώς η διατύπωση έχει παραμείνει στα προ αναδιάρθρωσης με την ύπαρξη δυο κατηγοριών SUPER LEAGUE - FOOTBALL LAGUE. Ουσιαστικά λοιπόν ισχύει πάλι για τις δυο πρώτες κατηγορίες ενώ για την τρίτη τη τάξει κατηγορία ισχύουν τα  αναφερόμενα σο Άρθρο 16.".

Περί ρήτρας εμπιστευτικοτητας (7)

Το εκπληκτικό πάντως όσον αφορά την υποχρεωτικότητα της αδειοδότησης για όλες τις ΠΑΕ έρχεται από τον πρόλογο του αναθεωρημένου Κανονισμού Αδειοδότησης που ισχύει για την περίοδο 2019-2020 που υπογράφει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ Β.Γραμμένος.

Αναφερει ρητά τα εντελώς αντίθετα με αυτά που ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αδειοδότησης :

"Η διαδικασία αδειοδότησης παραμένει υποχρεωτική για όλες τις ομάδες-μέλη της SuperLeague και της Football League με την θεσμοθέτηση τριών αδειών συμμετοχής." 

Στην αναμπουμπούλα χαίρεται

Ο επιτυχημένος και πανίσχυρος Lefterakis βρήκε την ευκαιρία μέσα στη δίνη του θανατηφόρου κορωνοϊού να δώσει άλλη μια συνέντευξη, στολισμένη με πέντε (5) φωτογραφίες-πορτρέτα.
Αλήθεια, πού τη βρίσκει τη διάθεση;

Η γιορτή του Lefterakis

"Δυστυχώς, εν μέσω πανδημίας, ο ελληνικός αθλητισμός διαθέτει έναν υφυπουργό, που για 364 ημέρες το χρόνο όλα τα κάνει για πρώτη φορά και την Πρωταπριλιά λέει ακόμα δυο εσκεμμένα ψέματα"

Το Τμήμα Φ.Α. και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει ότι ο Λ.Αυγενάκης πανηγυρίζει για τη μετατροπή μόνιμων προσλήψεων σε οκτάμηνες συμβάσεις (http://www.avgi.gr/article/10842/10898585/tmema-athletismou-syriza-o-k-augenakes-panegyrizei-gia-te-metatrope-ton-monimon-proslepseon-se-oktamenes-symbaseis)

Αυτοί που κρύβονται και όχι αυτοί που φαίνονται

Απαραίτητη διευκρίνιση: Επειδή ο Διευθυντής Αδειοδότησης, όπως και οι άλλοι υπάλληλοι της ΕΠΟ, βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεών τους, η "Δίκη" δεν προσδοκά άμεση κινητοποίηση επί των ζήτημα των που έθεσε.

Αλλωστε:

-Οι υποθέσεις αυτές έχουν πολύ δρόμο ακόμη

-Ένας αξιωματούχος με υπαλληλική ιδιότητα δεν μπορεί να ευθύνεται για τις "τρυπες" του συστήματος (άλλοι φρόντισαν γι' αυτό)

Περί ρήτρας εμπιστευτικοτητας(6)

Και για να επανέλθουμε στο αδικαιολογητα και εκτός κανονισμών ζήτημα της έλλειψης αδειοδότησης των ΠΑΕ της  Football League, με την ευκαιρία του σκανδάλου της ΕΕΑ για την ΠΑΕ Τρίκαλα. 

Η Διεύθυνση Αδειοδότησης με τις ανακοινώσεις της που βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με τις διατάξεις του άρθρου 45 περί αδειοδότησης των νέων ΠΑΕ, αλλά και με την έστω καθυστερημένη απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, ουσιαστικά επέτρεψε σε αυτές τις ΠΑΕ να συμμετάσχουν στο νεοσύστατο πρωτάθλημα της Football League και να εισπράξουν ως τηλεοπτικά δικαιώματα, κρατικά χρήματα από την ΕΡΤ, χωρίς να διελθουν τη βάσανο του ελέγχου από την Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ. 

Κατά τον Γ.Δημητρίου και τη δική του (μη νομική) ερμηνεία του Κανονισμού, υποχρέωση αδειοδότησης έχουν μόνον οι ΠΑΕ που θα ανέλθουν στη Super League 2.

Τότε πως εξηγείται οτι εκ του Αθλητικού Νόμου 2725, όλες οι ΠΑΕ της FL έπρεπε να περάσουν από την άλλη βάσανο, της ΕΕΑ; 

Από όπου μάλιστα, (ω, τι έκπληξη!) όλες πήραν πιστοποιητικό συμμετοχής, μεταξύ αυτών και η ΠΑΕ Τρίκαλα! 

Έλα τώρα που αυτή η ΠΑΕ ως πρώτη, είναι βέβαιο οτι θα ανέλθει στην SL2 και υποχρεωτικά πρέπει να αδειοδοτηθεί και από την ΕΠΟ, μόνο που ενδιάμεσα θα έχει συζητηθεί στην ΕΕΑ η αίτηση ανάκλησης του Γ.Αϊβάζογλου (αδελφού του φερόμενου ως ιδιοκτήτη Ηλ.Αϊβάζογλου) που έχει υποβάλλει δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Κ.Ευαγγελάτου,.

Και όλα αυτά υπό το βάρος της εισαγγελικης έρευνας για απόπειρα  δωροληψίας του εισηγητή της υπόθεσης Ηλ.Αρκούδη προς τον δικηγόρο της ΠΑΕ Τρίκαλα Χ.Γρηγορίου, όπως αποκαλύφθηκε κατά την χθεσινή ραδιοφωνική "Εφεση". 

Ταμείο Αλληλοβοηθειας

Θετικά αντιμετωπίστηκε από τους "μικρούς" του ποδοσφαίρου η ιδέα του κοινού ταμείου για την επιβίωση όλων των ΠΑΕ (http://dikisports.blogspot.com/2020/04/blog-post_3.html?m=1).

Μήπως όμως και αυτές μαζί με την ΕΠΟ, πρέπει να θυμηθούν κσι εκείνη τη θεσμοθετημενη υποχρέωση τους για το Εγγυητικο Ταμείο των ποδοσφαιριστων;

Γιατί αν πουν τετέλεσται οι ποδοσφαιριστές, θα μείνουν αμανάτι οι ΠΑΕ.

Όσο για τον ΠΣΑΠ μάλλον τα έχει ξεχάσει όλα.

Αντίθετα βέβαια με την FIFPRO που ήδη έχει βάλει μπροστά για την λειτουργία του Ταμείου Προστασίας Παικτών. 

Περί ρήτρας εμπιστευτικοτητας (5)

Από τη δήλωση του Γ.Δημητρίου προκύπτει οτι δεν εφαρμόστηκε επαρκώς το παράρτημα περί Διαδικασιών Αξιολόγησης από την ίδια την ΕΠΟ και ειδικά η παρ.Γ περί αξιολόγησης των ληξιπροθεσμων οφειλών των ΠΑΕ προς εργαζομένους κλπ. 

Όμως αν ανατρέξουμε στο Παράρτημα VI, παρ.2 γ-δ του ίδιου Κανονισμού περί της έννοιας των ληξιπροθεσμων οφειλών, θα διαπιστώσουμε πάλι εύκολα οτι μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οικονομικές αξιώσεις των πιστωτών που έχουν εγερθεί(χωρίς μάλιστα να απαιτείται τελεσιδικια!) εκτός των εγχώριων και διεθνών ποδοσφαιρικων οργάνων, ενώπιον των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία , που κατά το Ελληνικό Δίκαιο φυσικά είναι τα Αστικά Δικαστήρια.

Επομένως είναι απορίας άξιον πως στην τελευταία ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης σχετικά με τα χρέη των ΠΑΕ, ρητά υπογραμμιστηκε οτι κατά την διαδικασία αδειοδότησης ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις των ποδοσφαιριστων που έχουν επιδικαστει από αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων.

Περί ρήτρας εμπιστευτικοτητας (4)

Όσον αφορά την επίκληση του Παραρτήματος VII, 1Γ του Κανονισμού Αδειοδότησης περί ληξιπροθεσμων οφειλών, ο (κατά τ' άλλα εξαιρετικός τεχνοκράτης) Γ.Δημητρίου απλά και λαϊκά μας λέει οτι η διαδικασία αδειοδότησης δεν είναι αυτό που νομίζαμε.

Δηλαδή οτι η Διεύθυνση Αδειοδότησης και οι Επιτροπές της δεν κάνουν καμία ουσιαστική έρευνα, αλλά δέχονται ότι τους δηλώσουν οι ΠΑΕ με τους ορκωτούς λογιστές.

Όμως, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τον Κανονισμό, θα διαπιστώσει εύκολα οτι ο Κανονισμός εγγυάται την ίση μεταχείριση των υποψηφιων για αδειοδότηση ΠΑΕ και προβλέπει παράλληλα με την υποβολή στοιχείων από τους ορκωτούς λογιστές, την δυνατότητα της αρμόδιας διεύθυνσης να ζητά από τις ΠΑΕ να προσκομισουν συγκεκριμένα έγγραφα κατά την κρίση της, μέσα από ρητά καθορισμένα βήματα ελέγχου.

Άραγε αυτά τα βήματα, τα έχει περπατήσει η Αδειοδότηση της ΕΠΟ ισότιμα για όλες τις ΠΑΕ ή επαφίεται στο "είναι, ό,τι δηλώσουν"; 

Η προτεραιότητα και η μετάθεση

Δύο ζητήματα προέκυψαν από την απόφαση της UEFA (https://www.sdna.gr/podosfairo/707488_episimo-oles-oi-apofaseis-tis-oyefa-gia-mellon-toy-eyropaikoy-podosfairoy):

-Δημιουργεί χώρο ώστε να ολοκληρωθούν τα εθνικά πρωταθλήματα

-Μεταθέτει τον έλεγχο FFP για το επόμενο έτος

ΠΡΟΤΑΣΗ: Κοινό ταμείο για να μην αφανιστούν

https://www.sdna.gr/podosfairo/707439_protasi-koino-tameio-gia-na-min-afanistoyn

Διαβάστε για τη ρεαλιστική (και όχι αλτρουϊστική) αναγκαιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

ΤΟ ΑΠΕΥΚΤΑΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Να μην κυλήσει η μπάλα και να γίνουν οι ομάδες 18

Όλα δείχνουν ότι αύριο θα οριστούν τα πλέι οφς και τα πλέι αουτ της SL1.

Θα οριστούν.

Θα γίνουν;

Το πιθανότερο, ναι.

Όμως αν δεν γίνουν, οδηγούμαστε σε αναδιάρθρωση.

Και εκεί που η Nova λέει ότι θέλει 12 ομάδες, μην τις δει τελικά 18!

Περί ρήτρας εμπιστευτικοτητας (3)

Πάντως, εντύπωση προκαλεί η άνευ κάποιας επιφύλαξης ή διαμαρτυρίας εκ μέρους του Διεθυντή Αδειοδότησης της ΕΠΟ Γ.Δημητρίου, σιωπηρή αποδοχή της πραγματικότητας που αποκαλύψαμε περί colpo grosso μεταξύ παραγόντων , Λιγκών, ΕΠΟ, ΕΕΑ και Υφυπουργων Αθλητισμού,προκειμένου να εκμαιευουν οι ΠΑΕ τα πιστοποιητικά και τις αδειοδοτησεις.

Είναι τουλάχιστον τιμητικό γι' αυτον που δεν υποκριθηκε οτι έπεσε από τα σύννεφα.

Περί ρήτρας εμπιστευτικοτητας (2)

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την εισαγγελική έρευνα, η δήλωση του κ Δημητρίου περί διεύρυνσης της έρευνας σε όλα τα επίπεδα αδειοδότησης. 
Όμως, όσο και αν φαίνεται οτι τόσο καιρό, ο κ. Δημητρίου πνίγεται από την ρήτρα εμπιστευτικοτητας, μπορεί να εξηγήσει, γιατί τόσα χρόνια μετά από όσα ακούγονται για την ΕΕΑ, δεν έχει αυτοβούλως φροντίσει να ζητήσει διασταύρωση των φακέλων που υποβάλλονται και στους δύο φορείς αδειοδότησης; 

Περι ρητρας εμπιστευτικοτητας

Μετά τα αστραπιαία αντανακλαστικα που επέδειξε για μια ακόμα φορά ο Διευθυντής Αδειοδότησης της ΕΠΟ κ. Δημητρίου, μήπως θα έπρεπε να μας πει τι κυρώσεις επέβαλε στην ΠΑΕ που ο ίδιος αποκάλυψε οτι συνελήφθη επ'αυτοφωρω κλεπτουσα οπωρας;

Μήπως απευθύνθηκε στην ΕΕΑ για να διαπιστώσει, αν με τα ίδια ψευδή στοιχεία που παραπλανησε την Διεύθυνση Αδειοδότησης, απέκτησε και το πιστοποιητικό συμμετοχής; 

Μήπως τελικά μιλάμε για την ίδια ΠΑΕ; 

Επί της μισθοδοτούμενης αμνησίας (2)

Έριξε ο μεγαλοσχήμων - αυτοβούλως - μια ιδέα για μια απρόσβλητη απόφαση της ΕΕ ΕΠΟ στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα λόγω του κορωνοϊού.
Αλλά μετά τη νομική φάπα θυμήθηκε τελικά την απόφαση 75/2018 του Διαιτητικού όπου μόνο απρόσβλητη δεν κρίθηκε τότε η απόφαση της ΕΕ:
"Το παρόν Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έχει δικαιοδοσία και αρμοδιότητα προς εκδίκαση της  προκειμένης προσφυγής (της Super League κατά απόφασης της Ε.Ε. ΕΠΟ, για την αναδιάρθρωση Βασιλειάδη) κατ’ άρθρο 62 του κωδικοποιημένου καταστατικού της ΕΠΟ, αφού, κατά την ομοφώνως κρατήσασα άποψη, δι’ αυτής εισάγεται προς  επίλυση εσωτερική εθνική διαφορά μεταξύ της ΕΠΟ και ενός μέλους της, για την οποία έχει αποκλειστεί κάθε τακτικό εθνικό δικαστήριο".

Απόντες οι Χολεβομπάρτζηδες-Κουβαράδες

Μια εντεκάδα δικηγόροι στη νομική υπηρεσία της ΕΠΟ αλλά όπως πάντα στα ρηχά νερά με τα φτυαράκια και τα κουβαδάκια τους.
Στα δύσκολα έχουν οσφυαλγία και μένουν εκτός αποστολής.

Όσο η γη γυρίζει η μπάλα θα κυλάει στο χορτάρι

Από την απόφαση του CAS για την επιδημία - και όχι πανδημία - του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική:
"Ainsi, la condition selon laquelle la prestation -ici l’organisation d’une compétition- ne pouvait absolument pas être fournie par le débiteur en raison d’un risque sanitaire, n’est pas remplie dès lors qu’une autre fédération a été en mesure d’organiser ladite compétition aux dates convenues en prenant les mesures sanitaires adéquates, ce qui démontre qu’une solution était envisageable".
Συμπέρασμα;
Λύσεις μπορούν να βρίσκονται στον κατάλληλο χρόνο και οι αθλητικές διοργανώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και να ολοκληρώνονται με τη λήψη όλων των επιστημονικά ενδεδειγμένων υγειονομικών μέτρων από τις κυβερνήσεις και τους αθλητικούς οργανισμούς.

Επί της μισθοδοτούμενης αμνησίας

Παρατηρήσεις ποδοσφαιρικού παράγοντα στη "Δίκη" για την τελευταία ανάρτησή της (http://dikisports.blogspot.com/2020/04/blog-post_63.html?m=1):

"Το καταστατικό της ΕΠΟ στο άρθρο 57, παράγραφος 9 αναφέρει ότι «τα δικαστικά όργανα της ΕΠΟ δεν έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν με οποιονδήποτε τρόπο τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ».
Κανονισμός Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου, ο οποίος στο άρθρο 5, παράγραφος 5 σημειώνει ότι δεν προσβάλλονται στο Διαιτητικό Δικαστήριο ποδοσφαίρου, «οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και οι αποφάσεις της ΚΕΔ».
Με βάση αυτούς τους δύο κανονισμούς η προσφυγή της ΕΠΟ δεν έχει τύχη και το Διαιτητικό Δικαστήριο δεν πρέπει να μπει καν στην ουσία της υπόθεσης αλλά να την απορρίψει ως «απαράδεκτη».
Αλλά το δεδικασμένο λέει πως προσβάλλονται στο Διαιτητικό".

Μισθοδοτούμενη αμνησία

Στη χθεσινή ραδιοφωνική "Έφεση" μπήκε τελεία και παύλα στη θεωρία της παύλας-πλάκας.
Αλλά επειδή το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερο φρούτο, επισημάνθηκε για λόγους πρόνοιας ότι ακόμα και αν συμβεί κάτι αντίθετο η απόφαση της Ε.Ε. ΕΠΟ θα προσβληθεί στο Διαιτητικό και  θα πέσει ως αντικείμενη στο καταστατικό και τους κανονισμούς των FIFA/UEFA/ΕΠΟ.
Η στήλη δέχθηκε τηλεφωνήματα από τα περισσότερα μέλη της Ε.Ε. ΕΠΟ που εξέφρασαν σεβασμό και – τελικά – τη σύμφωνη γνώμη τους.
Με μια μόνο τρανταχτή εξαίρεση.
Από κάποιον μεγαλοσχήμονα που φημολογείται αλλαχού μισθοδοτούμενος.
Ο οποίος εξέφρασε αμφιβολία για το αν οι αποφάσεις της Ε.Ε. ΕΠΟ για τις προκηρύξεις πρωταθλημάτων, προβιβασμούς-υποβιβασμούς ομάδων, άρα και την ανάδειξη του πρωταθλητή, προσβάλλονται στο Διαιτητικό.
Είναι προφανές ότι έχει κοντή μνήμη.
Γιατί ξέχασε τη σχετικά πρόσφατη αντιδικία Super League – ΕΠΟ του Σεπτεμβρίου 2018 για την αναδιάρθρωση (πόσοι πέφτουν, πόσοι ανεβαίνουν κλπ):

"RETOUR VERS LE FUTUR" ("BACK TO THE FUTURE"): CAS - Ebola - Copa Africa 2015

TAS 2015/A/3920
Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) c. Confédération Africaine de Football (CAF)
17 novembre 2015 (dispositif du 2 avril 2015)
________________________________________________________________________

Football; Sanction disciplinaire à l’encontre d’une fédération pour désistement de l’organisation d’un championnat; Notion de décision pouvant faire l’objet d’un appel devant le TAS; Pouvoir d’examen du TAS (de novo); Qualification d’une demande de report de l’organisation d’une compétition en refus; Absence de force majeure (risque sanitaire); Proportionnalité de la sanction sportive; Appréciation des sanctions financières;
Formation
Prof. Luigi Fumagalli (Italie), Président
Me Michele Bernasconi (Suisse)
Me François Klein (France)
Faits
La Fédération Royale Marocaine de Football (ci-après: “FRMF” ou “l’Appelante”) est la fédération nationale responsable de l’organisation du football au Royaume du Maroc. Elle est membre de la Confédération Africaine de Football (ci-après: “CAF”) et de la Fédération Internationale de Football (ci-après: “FIFA”).
La CAF (ci-après: “l’Intimée”) est l’organe faîtier en ce qui concerne l’organisation du football sur le continent africain. Elle est notamment responsable de l’organisation des compétitions continentales et exerce le pouvoir disciplinaire sur ses fédérations membres, en application de ses Statuts et règlements. Elle est l’une des cinq confédérations de la FIFA.
L’appel a été déposé par la FRMF à l’encontre de la décision rendue le 6 février 2015 par le Comité Exécutif de la CAF (ci-après: “le Comité Exécutif”) concernant les “sanctions sportives suite au retrait du Maroc pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Orange 2015” consistant en une suspension de l’équipe nationale A, représentative de la FRMF, de participation aux deux éditions subséquentes de la Coupe d’Afrique des Nations (ci-après: la “CAN”), soit celles de 2017 et 2019, et en une amende réglementaire de USD 1’000’000 (ci-après: “la Première Décision”).
L’appel est également déposé à l’encontre de la décision rendue le même jour par le Comité Exécutif concernant les “sanctions financières suite au retrait du Maroc pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Orange 2015” (ci-après: “la Deuxième Décision”).
En 2010, la FRMF a déposé sa candidature auprès de la CAF pour organiser et accueillir la CAN en 2015.
Le 29 janvier 2011, la CAF a choisi la FRMF pour organiser la CAN 2015 au Maroc.
En mars 2014, face à la propagation de l’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest, le Maroc a mis en place un plan national de veille et de préparation à la riposte contre cette maladie mortelle, conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (ci-après: “OMS”).
Le 8 août 2014, l’OMS a qualifié l’épidémie de la maladie à virus Ebola d’“événement extraordinaire” et d’“urgence de santé publique de portée internationale” constituant un “risque de santé publique pour la communauté internationale”.
En août 2014, au vu de l’évaluation du risque, le Ministère de la Santé du Maroc (ci-après: le “Ministère de la Santé”) et la FRMF ont élaboré un plan de couverture sanitaire dédié à la CAN 2015, incluant une section spécifique concernant le risque Ebola.
Le 8 octobre 2014, le Ministère de la Santé du Maroc a sollicité l’avis du Directeur régional Méditerranée Orientale de l’OMS. Dans sa réponse du 10 octobre 2014, celui-ci a indiqué qu’il revenait au Maroc de décider du maintien ou du report de la date de l’organisation de la CAN 2015 au regard d’une analyse rigoureuse du risque, en prenant en compte les plus récents rapports épidémiologiques sur la maladie.
Le même jour, le Ministère de la Santé du Maroc a pris position et a demandé aux autorités publiques compétentes de reporter l’organisation de tous les rassemblements importants de personnes auxquels participent des pays où le virus est apparu, y compris les manifestations sportives internationales telles que la Coupe d’Afrique des Nations dont l’organisation prévue au Maroc durant les mois de janvier et février 2015.
Dans un communiqué de presse du 11 octobre 2014, le Maroc annonça au public, par la voie d’un communiqué de presse, qu’il souhaitait reporter la CAN 2015.
La CAF fit part au Ministère de la Jeunesse et des Sports du Maroc qu’elle était dans l’impossibilité d’accéder à sa demande et, par conséquent, la CAF confirma le maintien de la CAN 2015.
Le 11 novembre 2014, dans une lettre adressée à la FRMF et au Ministre de la Jeunesse et des Sports du Maroc, le Président de la CAF prit note de la volonté Maroc de maintenir sa demande de report d’un an du tournoi pour des raisons prétendues “sanitaires de la plus haute dangerosité” et de son refus d’organiser la compétition du 17 janvier au 8 février 2015 évoquant un cas de force majeure. La CAF en déduisit que la FRMF renonçait à l’organisation de la compétition aux dates arrêtées, ce qui équivalait donc à un retrait. Par conséquent, le Comité Exécutif confirma que la CAN 2015 n’aurait pas lieu au Maroc et indiqua que l’équipe nationale du Maroc était disqualifiée et ne pourrait prendre part à la CAN 2015.
Le 14 novembre 2014, la CAF confia l’organisation de la CAN 2015 à la Guinée Equatoriale.
Le 6 février 2015, le Comité Exécutif de la CAF tint une réunion à Malabo pour se prononcer sur la décision du Maroc de ne pas organiser la CAN 2015 prévue du 17 janvier 2015 au 8 février 2015. Au terme de cette réunion, il prit deux décisions, l’une portant sur des “sanctions sportives” (la Première Décision) et l’autre sur des “sanctions financières” (la Deuxième Décision):
(i) “Sanctions sportives”. Le Comité Exécutif de la CAF considéra que contrairement à ce que soutenait la FRMF, la force majeure ne pouvait être retenue au bénéfice de cette fédération. Aussi, en application des articles 7.1a, 23.11 et 62 des Statuts de la CAF, de l’article 41 des règlements d’application des Statuts de la CAF, de l’article 92.4 des règlements de la compétition et des termes de l’A.A.O. signé pour la CAN Orange 2015, le Comité Exécutif décida de suspendre l’équipe nationale représentative A de la FRMF de toute participation aux deux prochaines éditions de la CAN, celles de 2017 et de 2019, et d’infliger à cette même fédération une amende règlementaire de 1 million de dollars (USD 1’000’000). Cette Première Décision fut notifiée le même jour à la FRMF, avec une motivation sommaire.
(ii) “Sanctions financières”. Lors de la réunion du 6 février 2015, le Comité Exécutif se prononça également sur les “sanctions financières” à l’encontre de la FRMF. En application de l’article 92.4 des règlements de la CAN, la CAF décida de mettre à la charge de la FRMF la somme de EUR 8’050’000 en réparation de l’ensemble des préjudices matériels subis par la CAF et les parties prenantes du fait du désistement survenu. Par courrier du même jour, la CAF informa la FRMF de la Deuxième Décision. Elle indiqua que le détail de l’ensemble des préjudices matériels subis serait communiqué le plus rapidement possible avec les justificatifs requis.

Le 16 février 2015, la FRMF adressa une déclaration d’appel au Tribunal arbitral du Sport (ci-après: le “TAS”) à l’encontre de ces deux décisions du Comité Exécutif du 6 février 2015.
L’audience se tint le 17 mars 2015.
Considérants
1. La compétence du TAS en ce qui concerne la Première Décision n’est pas contestée par l’Intimée, qui l’a expressément reconnue dans ses écritures ainsi que par la signature de l’ordonnance de procédure. Quant à l’appel contre la Deuxième Décision, la compétence du TAS est contestée par l’Intimée, dès lors qu’elle considère qu’il ne s’agit pas d’une décision au sens stricte du terme, mais d’une simple lettre dans laquelle le Comité exécutif informa la FRMF que la CAF avait décidé de réclamer la réparation du préjudice subi en le chiffrant à EUR 8’050’000, et indiquait par ailleurs que la CAF adresserait ultérieurement à la FRMF le détail des préjudices matériels, accompagné des justificatifs requis. La Formation arbitrale doit donc décider si la Deuxième Décision est bien une décision dont il peut être fait appel, conformément à l’article R47 du Code. A cet égard, la Formation arbitrale peut se référer à la jurisprudence du TAS, dont il confirme les conclusions (cf. 2010/A/2315). Selon la jurisprudence du TAS, ce qui caractérise une décision est une question de fond et non de forme; par ailleurs, l’autorité qui rend la décision doit avoir l’intention d’affecter les droits d’une personne et ces droits doivent effectivement être affectés; enfin, une décision doit être distinguée d’une simple information. Ainsi, une lettre, aux termes de laquelle une sanction financière est infligée par le comité exécutif d’une fédération à l’un de ses membres, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours devant le TAS.
2. L’Appelante fait valoir des arguments d’ordre formel quant à la validité des Décisions querellées. A cet égard, la Formation arbitrale a rappelé que de jurisprudence constante, le TAS considère que des vices formels rencontrés devant les instances des fédérations ou organisations sportives peuvent être guéris par le fait que l’appelant a eu la possibilité de faire appel devant le TAS, qui procède à un examen complet du cas tant en fait qu’en droit (Article R57(1) du Code). En effet, en raison du plein pouvoir d’examen conféré aux formations arbitrales du TAS, l’appel au TAS permet de “considérer comme purgés les vices de procédure ayant éventuellement affecté les instances précédentes” (TAS 2004/A/549 par. 31; voir également CAS 2003/O/486 par. 50; CAS 2006/A/1153 par. 53; CAS 2008/A/1594 par. 109; TAS 2008/A/1582 par. 54; TAS 2009/A/1879 par. 71). Cependant, certains vices formels graves ayant entachés la procédure devant les instances juridiques des fédérations sportives ne peuvent être guéris devant le TAS. Ainsi, une grave violation du droit d’être entendu d’une partie pourrait, dans certains cas, mener à l’annulation d’une décision rendue par une fédération sportive, en raison de ce vice formel (CAS 2010/A/2275). De même, une décision rendue par un organe incompétent d’une fédération sportive devrait, en principe, être annulée (cf. CAS 2009/A/1903 para. 194 et seq.). En tout état de cause, la Formation arbitrale considère que l’absence de motivation d’une décision d’une organisation sportive, aspect particulier du droit d’être entendu, fait partie de vices formels entachant une décision qui peuvent être guéris durant la procédure devant le TAS, dès lors que les formations arbitrales du TAS revoient l’ensemble des cas d’espèce en fait et en droit en application de l’article R47 du Code (sur ce point en particulier, voir également la sentence TAS 2014/A/3475, para. 52ss et CAS 2006/A/1175, para. 8). Cet argument formel est par conséquent écarté par la Formation arbitrale. De même, le grief tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense est infondé si la partie soulevant ce grief a eu l’opportunité d’exposer sa position à plusieurs reprises avant qu’une sanction ne soit prononcée à son encontre.
3. L’Appelante conteste le fait qu’elle se serait désistée de l’organisation de la CAN 2015, au motif qu’elle aurait adressé une simple demande de report de la compétition. L’interprétation des lettres de la FRMF du 10 octobre 2014 et du 8 novembre 2014 comme un “désistement” ou un “retrait” au sens de l’article 90 du Règlement d’organisation de la CAN (Ed. 2011) serait constitutive d’une “erreur de fait” entachant la légalité de la décision attaquée. Cependant, la Formation arbitrale soutient à cet égard la position de l’Intimée, qui considère que demander un report (et persister dans cette demande malgré le refus de son partenaire) signifie ne pas organiser la compétition telle que prévue, mais proposer d’organiser l’événement selon des modalités considérablement différentes que celles qui ont été convenues, soit une autre compétition. Ainsi, une demande de report d’une année par une fédération nationale relative à l’organisation d’une compétition continentale constitue un “refus” ou un “désistement” de l’organisation de cette compétition.
4. L’Appelante estime que sa demande de report de l’organisation de la CAN 2015 était due à un cas de “force majeure”. Le facteur principal qui a motivé la demande de report est l’aggravation importante et inquiétante de l’épidémie de la maladie à virus Ebola. L’Appelante considère par ailleurs avoir suivi les recommandations de l’OMS et du Ministère de la Santé. Cependant, la Formation arbitrale considère que l’Appelante n’a pas prouvé un cas de force majeure dans le cas d’espèce, et que, au contraire, la position de l’Intimée à cet égard doit être suivie. Il n’existe pas de définition légale de la force majeure en droit suisse. La jurisprudence suisse retient la force majeure de manière très restrictive. Celle-ci présuppose l’impossibilité de s’exécuter. Des difficultés ne suffisent pas. Ainsi, la condition selon laquelle la prestation -ici l’organisation d’une compétition- ne pouvait absolument pas être fournie par le débiteur en raison d’un risque sanitaire, n’est pas remplie dès lors qu’une autre fédération a été en mesure d’organiser ladite compétition aux dates convenues en prenant les mesures sanitaires adéquates, ce qui démontre qu’une solution était envisageable.
5. La Formation arbitrale considère qu’en se retirant de l’organisation d’une compétition en l’absence de force majeure, l’Appelante a violé son engagement envers la CAF ainsi que le Règlement d’organisation de la CAN (Ed. 2011) sanctionnant un tel comportement fautif et applicable en tant que lex specialis. En règle générale, toute sanction imposée doit être proportionnée à la faute commise. La jurisprudence du TAS souligne que la quotité d’une sanction infligée par une instance disciplinaire dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est octroyé par le règlement applicable ne peut être revue que lorsque la sanction est manifestement et largement disproportionnée (cf. CAS 2012/A/2762, para. 122). Bien que le cas de force majeure ne puisse être retenu, le degré de culpabilité peut être considéré comme léger au regard de l’ensemble assez exceptionnel de circonstances et notamment de craintes sanitaires sérieuses. Tel est le cas lorsque la décision d’une fédération de ne pas organiser une compétition repose sur l’application du principe de précaution pour la sauvegarde de la vie humaine dans un contexte international de grande peur par rapport à une situation épidémiologique certes maîtrisable, mais inquiétante au vu de monde entier. Dans ce contexte, l’imposition ultérieure d’une sanction “sportive” telle que la suspension de l’équipe nationale à participer aux deux éditions subséquentes d’une coupe continentale est disproportionnée notamment en raison du fait que cette équipe a déjà été disqualifiée pour la précédente édition.
6. En plus de la sanction purement disciplinaire traitée ci-dessus, la CAF a imposé à la FRMF “une amende réglementaire de 1 million de dollars (1 000 000 USD”, en application du Règlement d’organisation de la CAN (Ed. 2014). Cependant, la Formation a considéré qu’une amende règlementaire doit être réduite en fonction du montant prévu par le règlement applicable au moment des faits (Ed. 2011). Par ailleurs, la Formation a considéré qu’une sanction financière dont le montant n’est pas justifié doit être annulée.
Décision
L’appel déposé par la Fédération Royale Marocaine de Football contre la décision du 6 février 2015 rendue par le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football concernant les sanctions financières est admis et l’appel déposé par la Fédération Royale Marocaine de Football contre la décision du 6 février 2015 rendue par le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football concernant les sanctions sportives est partiellement admis

Απορία

Γιατί η συνδαιτημόνας του νεοθεσμικού στο Intercontinental, τον τελευταίο καιρό του σούρνει τα εξ αμάξης; 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: Καταπολεμήθηκε πλήρως η διαφθορά στην Ελλάδα

"…Σε άλλες διαπιστώσεις της, η Αρχή (Διαφάνειας) σημειώνει πως κατάστημα φυτών που ήταν ανοικτό επικαλέστηκε την ανάγκη ποτίσματος των φυτών και αφού έγινε σύσταση συντόμευσης έκλεισε…".

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ομοφώνως νέος πρόεδρος της ΕΠΟ ο Γιώργος Μποροβήλος

Μεσούσης της πανδημίας του κορωνοϊού, υπάρχει και μια ευχάριστη είδηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με πρωτοβουλία του Λευτέρη Αυγενάκη έγινε μυστική τηλεδιάσκεψη με FIFA-UEFA και τους Big4 ώστε να βρεθεί λύση κοινής αποδοχής στην ΕΠΟ.

Μετείχαν Γκρεγκ Κλαρκ, Αλεξάντερ Τσέφεριν  Βαγγέλης Μαρινάκης, Ιβάν Σαββίδης, Δημήτρης Μελισσανίδης και Γιάννης Αλαφούζος.

Η "Δίκη" αποκαλύπτει ότι επήλθε συμφωνία και από τον Ιούλιο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ θα είναι ο Γιώργος Μποροβήλος. 

Οι Έλληνες ποδοσφαιρικοί παράγοντες θεωρούν ότι στο πρόσωπο του κ.Μποροβήλου σηματοδοτείται η νέα εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με τη λύση αυτή συμφώνησαν και οι Αλέξης Κούγιας-Αχιλλέας Μπέος.

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στο ποδόσφαιρο

http://www.sport-fm.gr/article/podosfairo/lagarias-oi-epiptwseis-tou-korwnoiou-sto-podosfairo/4050665

Διαβάστε τη συνέντευξη του δικηγόρου Νίκου Λαγαρία στη ραδιοφωνική "Εφεση".

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΕΑ-ΑΡΚΟΥΔΗ: Ποιος θα ελέγξει τους ελεγκτές;

Σοβαρό ζήτημα δημιουργείται με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να χορηγήσει άδεια μεταβίβασης της ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα στην εταιρία ΟΤΟΝΤΗΛ Α.Ε. Η άδεια χορηγήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2019 και ο ένας εκ των μετόχων της ΟΤΟΝΤΗΛ Α.Ε. έστειλε εξώδικο στην ΕΕΑ και ζητεί να ακυρωθεί η αγορά της ΠΑΕ Τρίκαλα.

Μέτοχοι της ΟΤΟΝΤΗΛ Α.Ε. είναι δύο αδέλφια, ο Ηλίας και ο Γιώργος Αϊβάζογλου, με 50% ο καθένας. Το εξώδικο έστειλε στην ΕΕΑ ο Γιώργος Αϊβάζογλου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν γνώριζε ότι οι μετοχές των Τρικάλων μεταβιβάστηκαν στην ΟΤΟΝΤΗΛ Α.Ε.!

Εισηγητής της υπόθεσης ήταν το μέλος της ΕΕΑ Ηλίας Αρκούδης. Στο φάκελο της χορήγησης αδείας των Τρικάλων, δεν περιλαμβάνεται κανένα έγγραφο του Γιώργου Αϊβάζογλου, όπως απαιτεί ο νόμος. Παράλληλα εμφανίζονται πέντε μέτοχοι και όχι δύο στην ΟΤΟΝΤΗΛ Α.Ε. Στον ίδιο φάκελο ο ισολογισμός της εταιρίας που αγόρασε την ΠΑΕ Τρίκαλα εμφανίζει σε δύο διαφορετικά έγγραφα απόκλιση 1 εκατ. ευρώ.

Ο νόμος προβλέπει ότι για να χορηγηθεί άδεια από την ΕΕΑ σε οποιαδήποτε ΠΑΕ, πρέπει να υπάρχουν στο φάκελο φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, δηλώσεις περί μη κωλύματος του αθλητικού νόμου, βεβαιώσεις της Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας και ποινικά μητρώα όλων των μελών του δ.σ. της ΟΤΟΝΤΗΛ Α.Ε. και φυσικά όλων των μετόχων.

Είναι αξιοπερίεργο με ποιον τρόπο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενέκρινε την εισήγηση του κ. Αρκούδη για τη χορήγηση της άδειας, τη στιγμή που στο φάκελο δεν υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα του ενός εκ των δύο μετόχων της εταιρίας που αγόρασε την ομάδα ούτε τα έγγραφα των μελών του δ.σ.

Είναι άλλη μία απόδειξη για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΑ, η οποία ως κρατική επιτροπή οφείλει να εφαρμόζει το νόμο. Το ερώτημα είναι ποιος θα ελέγξει τους ελεγκτές. 

Ο ΓΓΑ το αφουγκράστηκε - Η κυβέρνηση;

Η πρώτη σοβαρή αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που επιφέρει ο κορωνοϊός στον αθλητισμό.

Όχι (φυσικά) από τον Λ.Αυγενάκη, αλλα απο τον Γ.Μαυρωτά.

Γράφει εύστοχα ο ΓΓΑ στο  twitter, εκφράζοντας την αγωνία κάθε φιλάθλου:

«Δυστυχώς & ο αθλητισμός θα "γονατίσει" απ'τον κορονοϊό, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Και δεν μιλάω για την κορυφή της πυραμίδας, αλλά για τη βάση. Τα σωματεία θα χρειαστούν στήριξη για να ξανασταθούν στα πόδια τους ώστε ν' αθλούνται τα παιδιά. Ένα σχέδιο Μάρσαλ & για τον αθλητισμό»

Ας τα πει και στον πολιτικό του προϊστάμενο.

Εκτός κι αν του έχει δώσει το δικαίωμα της απευθείας επικοινωνίας ο πρωθυπουργός που ο ίδιος τον επέλεξε.

"Αν παραπλανηθήκαμε, θα ερευνήσουμε εκ νέου"

Από τον Διευθυντή Αδειοδότησης της ΕΠΟ Γ.Δημητρίου λάβαμε την παρακάτω επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

"Διάβασα πολύ προσεκτικά τις σημερινές σας αναρτήσεις. Εφόσον όσα αναφέρετε είναι αληθή, πράγμα για το οποίο ουδόλλως αμφιβάλλω, τότε μιλάμε για προσπάθεια παραπλάνησης της Δεύθυνσης Αδειοδότησης προκειμένου μια ΠΑΕ να λάβει την άδεια. Προς ενημέρωση σας, αμφότερα στοιχεία (ιδιοκτησιακό-οφειλές) υποβάλλονται κατά δήλωση της υποψήφιας η οποία και φέρει το βάρος απόδειξης (Άρθρο 13, παρ.3). Ιδιατέρως δε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα υποβληθέντα στοιχεία περιλαμβάνουν έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή που βεβαιώνει την ύπαρξη, ή μη, οφειλών προς συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτών (Παράρτημα VII, παρ. Γ1). Εάν η περίπτωση αφορά χορήγηση άδειας για την φετινή περίοδο (2019-20), μπορεί ακόμα να διερευνηθεί βάσει των διατάξεων περί υποβολής ψευδών στοιχείων. Συνεπώς σας παρακαλώ πολύ για την κοινοποίηση κάθε σχετικού στοιχείου που έχετε στην διάθεσή σας ώστε να εξεταστεί όπως συνέβη φέτος με υπόθεση έτερης ΠΑΕ.

Τέλος, σας διαβεβαιώνω ότι η Διεύθυνση Αδειοδότησης δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα με την διεύρυνση οποισδήποτε έρευνας. Τουναντίον, θα με απαλλάξει από την ρήτρα εμπιστευτικότητας".

Ανοίγει το χορό

Η πρώτη σοβαρη πληροφορία για επανέναρξη ευρωπαϊκού πρωταθλήματος: Το κορυφαίο γερμανικό αθλητικό περιοδικό Kicker αποκαλύπτει ότι στις αρχές Μαΐου θα γίνει η επανεκκίνηση της Bundesliga κεκλεισμένων των θυρών.

Αν επαληθευθεί, τα ελληνικά πλέι οφς πάνε για μέσα Μαΐου.

Φυσικά χωρίς φιλάθλους.

Κουτσοί, στραβοί στον Άγιο Παντελεήμονα

Δεύτερο ΚΑΔ ξετρύπωσε ο Lefterakis για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Για όσους παίκτες -λέει- δεν είναι δηλωμένοι στην "ΕΡΓΑΝΗ".

Και γιατί δεν είναι, παρακαλώ; 

Η διαδικασία

Η πλειοψηφία των ποδοσφαιρικών παραγόντων θέλει να γίνουν τα πλέι οφς.

Όμως αν δεν το επιτρέψει ο κορωνοϊός, το πρωτάθλημα διακόπτεται.

Οι ομάδες δηλώνονται στην UEFA με τη σειρά της έως τώρα κατάταξης κατόπιν απόφασης της ΕΕ της ΕΠΟ. 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: Με την ίδια απόφαση (που είναι δεσμευτική) μπορεί να ανακηρυχθεί πρωταθλητής; 

Το ένα χέρι νίβει τ' άλλο

Για να καταλάβετε τι επικρατει στην ανωτάτη αρχή του ελληνικού αθλητισμού, αρκεί να σας πούμε ότι όχι μόνο η ΠΑΕ που προαναφέραμε, αλλά και πολλές άλλες, μεταξύ των νομιμοποιητικων εγγράφων που υποβάλλουν, καταθέτουν και από μία υπεύθυνη δήλωση του προέδρου τους στην ΕΕΑ και στην Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ.

Με τη δήλωση στην ΕΕΑ βεβαιώνουν ότι δεν οφείλουν σε κανέναν και ας χρωστούν τα... άντερα τους από αποφάσεις Επιτροπών της ΕΠΟ!

Με την άλλη δήλωση στη Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ, βεβαιωνουν οτι δεν οφείλουν ή οτι έχουν διακανονισει τις οφειλές τους από αποφάσεις Επιτροπών, αποκρυπτοντας τις οφειλές τους από αποφάσεις Πολιτικών Δικαστηρίων σε ποδοσφαιριστες, προπονητές, μάνατζερ και τρίτους.

Τελικό σκορ 2-0 υπέρ των ΠΑΕ που κανονικά και με το νόμο σαρώνουν άδειες και πιστοποιητικά! 

Όλοι στο κόλπο

Από όσα βγαίνουν σταδιακά στο φως, φαίνεται οτι τελικά όλοι ήταν στο κόλπο!

Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε τις διοικήσεις της ΕΠΟ, τις πολιτικές ηγεσίες του αθλητισμού και φυσικά τις συνθέσεις των Επιτροπών Αδειοδότησης της ΕΠΟ και της ΕΕΑ.

Οι κουτοπονηροι του ποδοσφαίρου μέσω ανδρεικελων εμπνεύστηκαν και εκτέλεσαν το παραδικαστικό τρικ της εικοσαετίας.

Συγκρότησαν παράνομες συνθέσεις που εν μέρει τις διατηρούν και μετά το νόμο Κοντονή, ακόμα και σήμερα, με αποτέλεσμα η για τα μάτια νομοταγής ΕΕΑ να διατηρεί την ορθή και δίκαιη νομολογία της σύνθεσης Κουτελιδακη και να θεωρεί ανυπόστατες και παράνομες τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανδρόνικου και του Διαιτητικου Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Έτσι με ένα σμπάρο πετυχαίνουν δύο τρυγόνια :και οι ποδοσφαιριστές - προπονητές δεν μπορούν να εκτελέσουν τις ποδοσφαιρικες αποφάσεις τους στην ΕΕΑ και οι ΠΑΕ παρά τα τεράστια χρέη τους από τις εντός ΕΠΟ αποφάσεις να παίρνουν κανονικά και με το νόμο τα πιστοποιητικά τους από την ΕΕΑ!

Τρεις αδειοδοτήσεις σε μία

Και για να βοηθήσουμε την Εισαγγελία στην έρευνα της, μήπως πρέπει να τη διευρύνει και να συσχετίσει και τις τρεις διαδικασίες που κατά παγκόσμια πρωτοτυπία απαιτούνται για την αδειοδότηση μίας ΠΑΕ στην Ελλάδα; 

Δηλαδή, δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στους φακέλους της ΕΕΑ, αλλά και να επεκταθεί, τόσο στα συρτάρια της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της ΕΠΟ, όσο και στα αρχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αν γίνει αυτή η έρευνα, ένα είναι σίγουρο: Ολες οι προτάσεις για αναδιάρθρωση θα καταλήξουν στον κάλαθο των αχρήστων! 

Ιχθυοτροφείον "Η ΕΕΑ"

Όσο ψάχνει κανείς στα θολά νερά της ΕΕΑ, όλο και κάτι θα ψαρέψει.

Και να που βρέθηκε ένα ακόμα λαβρακι!

Πρόκειται για ΠΑΕ, αυτή τη φορά της Super League 2,που έχει περάσει από την Super League 1, αλλά έχει πάρει πιστοποιητικό συμμετοχής και για τα δύο πρωταθλήματα, με ανύπαρκτα έως νοθευμένα δικαιολογητικά, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ φέρεται να έκανε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και μεταβιβασεις σε άλλη εταιρία του με την έγκριση της ΕΕΑ, ενώ ουδέποτε αυτές οι πράξεις είχαν προηγουμένως δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ!

Η πλάκα είναι οτι αυτές οι παραλείψεις εντοπίσθηκαν από την Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ, με συνέπεια να επιβληθεί ένα πρόστιμο και... ούτε γάτα, ούτε ζημιά. 

Σοδερόκεφαλος

Σε καιρούς χαλεπούς ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου άνοιξε τους ορίζοντές του.

Ο πρώην ΓΓΑ Γιώργος Λυσαρίδης ανέλαβε την προεδρία της Ευξείνου Λέσχης, του πολυπληθέστερου και σημαντικότερου ποντιακού οργανισμού στην Ελλάδα.

Η πολιτική και αθλητική του πορεία διαχρονικά, προσδίδουν βεβαιότητα στην επιτυχία του έργου του. 

Δια της επιφοιτήσεως;

Καλά τα λέει ο αντιπρόεδρος της UEFA Μισέλ Ούβα ότι οι 55 εθνικές ομοσπονδίες πρέπει τον Ιούλιο να δηλώσουν τις ομάδες που θα μετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Δεν διευκρινίζει όμως με ποιον τρόπο θα το κάνουν αν δεν έχουν ολοκληρωθεί τα πρωταθλήματά τους.

Το αφήνει στη διακριτική ευχέρεια της κάθε ομοσπονδιας.

Όσο και να ψάξει κανείς στους κανονισμούς της ΕΠΟ, πρόβλεψη για τέτοια περίπτωση (διακοπή πρωταθλήματος λόγω ανωτέρας βίας), δεν υπαρχει.

Η πράξη είναι ατομική, η ευθύνη συλλογική

Η FIFpro ήδη εξέφρασε τις αντιρρήσεις της για αναστολή συμβολαίων ή μειώσεις μισθών ποδοσφαιριστών.

Ο ΠΣΑΠ αρκέστηκε σε μια χλιαρή ανακοίνωση για τις επιπτώσεις στην υγεία των παικτών.

Το ερώτημα είναι αν τα συνδικαλιστικά όργανα κατανοούν τη σοβαρότητα και την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Κι αν μπορούν να αποδεχτούν τη λογική του διαμοιρασμού της ζημίας.

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Νεοθεσμική αβελτηρία

Στην τηλεδιάσκεψη της SL1 την Πέμπτη θα καταγραφεί η ενόχληση εκπροσώπων ΠΑΕ για την απραξία Λυσάνδρου.

Εκτιμούν ότι έπρεπε ήδη η Λίγκα να κάνει τις προτάσεις της στην κυβέρνηση για την αντιμετώπισης της επερχόμενης οικονομικής κρίσης του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

Ουραγός

Ακόμη και η Λίγκα της Πολωνίας κατέθεσε πρόταση στην κυβέρνησή της για το ζήτημα που προέκυψε με την πανδημία και το ποδόσφαιρο.

Και ενημέρωσε την UEFA.

Ο νεοθεσμικός εξακολουθεί να βρίσκεται στον κόσμο του.

Η ελληνική Λίγκα μένει θεατής των καταιγιστικών εξελίξεων.

Όνειρα για φιέστες χωρίς τον ξενοδόχο

Εμφανίστηκε ο μεγαλομέτοχος (;) των Τρικάλων Ηλίας Αιβαζογλου δινοντας συνέντευξη σε εκπομπή της ΕΡΑΣΠΟΡ, όπου επικροτησε την πρόταση αναδιάρθρωσης του Κούγια και υποσχέθηκε φιέστα τίτλου.

Κουβέντα όμως δεν έκανε για την ταμπακιέρα των καταγγελιών κατά ΕΕΑ και Αρκούδη, ούτε του υποβλήθηκε σχετική ερώτηση. 

Θα κληθεί όμως να απαντησει σύντομα στις ερωτήσεις του εισαγγελέα και πάντως πριν από τη φιέστα.

Αριστερά πριν 22 χρόνια

Στη δήλωση Κούγια για τον Μανόλη Γλέζο (http://aelfc.gr/anakoinoseis-menu/item/3091-prosopiki-dilosi-k-aleksi-koygia) γίνεται ιδιαίτερη μνήμη στην Πετρούπολη.

Ας θυμηθούμε την υποδοχή που επιφύλαξε στον Αλ.Κούγια ο "Ριζοσπάστης" όταν ο νυν ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ είχε δοκιμάσει την τύχη του ως υποψήφιος δήμαρχος Πετρούπολης:

Εκλεκτός της ΝΔ ο... Κούγιας!
Ο κατήφορος έχει... όνομα: Κούγιας

Έως 15/7 το αργότερο

Στη μεθαυριανή τηλεδιάσκεψη της UEFA με τους εκπροσώπους των 55 εθνικών ομοσπονδιών θα ανακοινωθεί παράταση της αγωνιστικής περιόδου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Φυσικά με δεκαπενθήμερη παράταση των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών.

Περαιτέρω παράταση είναι δύσκολο, καθώς η UEFA θέλει να προγραμματίσει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα της νέας σεζόν.

Κορωνοϊού επιτρέποντος. 

Όνειρο ανοιξιάτικης νυκτός

Προκειμένου να μη μειωθούν οι μισθοί των απλών υπαλλήλων της Μπάρτσα, ο Μέσι και οι συμπαίκτες του πρότειναν μείωση 70% για τους εαυτούς τους!

Αναμένεται παρόμοια πρωτοβουλία από τα golden boys της ΕΠΟ. 

Τι φέρνει η αναβολή

Ο αθλητικός νόμος είναι σαφής: Εκλογές στις ομοσπονδίες διεξάγονται το τελευταίο τετράμηνο του Ολυμπιακού έτους.

Δηλαδή (πλέον) το 2021! 

Και χρωστάς και μιλάς

Η Nova διαφωνεί να γίνουν 16 οι ομάδες της SL1.

Τις θέλει 12.

Δίκιο έχει.

Όμως μ' εκείνα τα (προ κορωνοϊού) οφειλόμενα, τι γίνεται; 

"Και τα golden boys στο 800άρι"

"Το μόνο που είπα για το 800άρι στην ΕΠΟ είναι "ή όλοι ή κανένας", δήλωσε στη "Δίκη" ο Λ.Λεουτσάκος, αναφερόμενος στη ανάρτηση περί μειοψηφίας (http://dikisports.blogspot.com/2020/03/blog-post_553.html?m=1).

Και συνέχισε ο πρόεδρος της FL και μέλος της ΕΕ της ΕΠΟ:

"Συμφωνώ ολοκληρωτικά για το 800άρι. Το έπραξα και στη Football League.  Όμως όχι να μείνουν εκτός τα golden boys.  Να μπουν και αυτά στην ΠΝΠ για αναστολή".

Μειοψηφία

Τρία μέλη της ΕΕ της ΕΠΟ διαφωνούν με την εφαρμογή της ΠΝΠ για το 800άρι: Λ.Θωμαΐδης, Λ.Λεουτσάκος, Π.Δημητρίου.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τον κορωνοϊό

http://ideadhellas.blogspot.com/2020/03/blog-post_30.html?m=1

Διαβάστε το άρθρο του αντιπροέδρου του ΙΔΕΑΔ Γ.Παναγόπουλου.

SL1 αλά NBA!

Η UEFA αναμένει οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ώστε να δώσει τις δικές της οδηγίες στις εθνικές ομοσπονδίες.

Κάποιοι (ελάχιστοι) που ασχολούνται με την επόμενη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου, οδηγούνται στο μοντέλο salary cap, στα πρότυπα του NBA.

Scripta manent ( περί πολυϊδιοκτησίας)


Για το αν κατηγορηθεί ότι ο Ιωνικός θα είναι δορυφόρος της ΑΕΛ , απαντούσε ο Αλ.Κούγιας το 2018:

"Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η ζωή εξελίσσεται. Μην ξεχνάτε πόσες ομάδες έχουν πολυιδιοκτησία. Αυτό είναι κλασικό στο εξωτερικό. Η οικογένεια Ανιέλι πόσες ομάδες έχει; Η Ρεάλ Μαδρίτης πόσες ομάδες έχει στην Ισπανία; Δηλαδή η Ράγιο Βαγιεκάνο τι είναι; Επειδή δεν το λένε;"…

Στα μισά

Εκπρόσωπος ΠΑΕ ετοιμάζει πρόταση στην τηλεδιάσκεψη της Λίγκας: 50% μείωση στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.

Η απάντηση

Τον τελευταίο χρόνο πάντα κλειστή ήταν.

Το ερώτημα

Η ΕΠΟ έκλεισε.

Η Λίγκα; 

Αλ.Κούγιας Χ 2, το 2016

Ο Lefterakis πάει ανάποδα

Μοναδική περίπτωση ο Λ.Αυγενάκης.

Όταν έχει αντικείμενο (ΕΕΑ), εξαφανίζεται.

Όταν δεν έχει αντικείμενο (πανδημία), εμφανίζεται! 

"Εγώ μάγκας φαινόμουνα, να γίνω από μικράκι"

Ο Αλ.Κούγιας σε ηλικία άνω των 40 με κοντά παντελονάκια και "σκαρπίνι" με άσπρη καλτσούλα, σε δικηγορικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα το 1993, στο 1:50΄:47΄΄

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

Τόσο απλό

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος της αποτυχίας της διοίκησης Λυσάνδρου στη Λίγκα, διαβάζει αυτό http://dikisports.blogspot.com/2020/03/66.html?m=1 και στη συνέχεια παρατηρεί πόσες χορηγίες (δεν) έφερε ο νεοθεσμικός. 

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑΤΙ Η ΜΠΑΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΚΥΛΗΣΕΙ: Το 66% των χορηγιών πέρυσι στην Ευρώπη δόθηκε στον αθλητισμό!

Scripta manent

http://ideadhellas.blogspot.com/2016/10/blog-post.html?m=1

Διαβάστε τι έλεγε το 2015 ο Β.Γραμμένος για τη διεύρυνση του εκλογικού σώματος της ΕΠΟ. 

Κουίζ για αρχάριους

Ποιο μέλος της ΕΕ της ΕΠΟ είχε την ιδέα για το οριζόντιο (και τα συμβόλαια) 800άρι στην Ομοσπονδία; 

Σαν την Παλαιά Διαθήκη

Όταν ξαναδούμε μπάλα στην Ελλάδα (κορωνοϊού επιτρέποντος), οι εντάσεις θα έχουν υποχωρήσει.

Όλοι θα κατανοήσουν τις αδιέξοδες μικροπρέπειες.

Κι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κέρδος για το (προ πανδημίας) αλληλοσπαρασσόμενο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Για να αντιληφθεί κανείς τη ματαιότητα, πρέπει να συναντήσει το πρόσωπο του θανάτου.

Και αυτή η παγκόσμια περιπέτεια, θα μας κάνει σοφότερους.

Όπως το έλεγε ένας Αυστριακός φιλόσοφος: "Σε κάθε κουλτούρα φτάνω σ' ένα κεφάλαιο με τον τίτλο "σοφία". Και ξέρω ακριβώς τι πρόκειται να επακολουθήσει: Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης".

Διαψεύδει ο Μαρινάκης τις συζητήσεις για εξαγορα της Τρουά

Διαψεύδονται από την πλευρά του Β.Μαρινακη οι πληροφορίες του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού αθλητικού περιοδικού, του γαλλικού France Football (https://www.francefootball.fr/news/Le-club-de-troyes-est-il-proche-d-etre-vendu/1123196) περί προχωρημένων επαφών του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός ώστε να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Τρουά.

Οι μόνες συζητήσεις που έγιναν, αφορούσαν στη μεταγραφή ενός νεαρού παίκτη της Τρουά, για τον οποίο οι οικονομικές απαιτήσεις κρίθηκαν υπερβολικές.

Όσο για το radio Sport24 που σίγησε, ο Β.Μαρινάκης αποκλείει οποιαδήποτε κίνηση εξαγοράς του.