powered by Agones.gr - opap

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΣΟΚ: Ο διευθυντής ασφαλείας των Παράκτιων τεκμηριώνει...ανασφάλεια!

Η "Δίκη" αποκαλύπτει εμπιστευτική επιστολή του διευθυντή ασφαλείας των Παράκτιων προς τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων κ.Ν.Παπαδημάτο.

Η επιστολή εστάλη την περασμένη Δευτέρα και σοκάρει διότι ο κ.Ι.Μαγκλάρας τεκμηριώνει τις ανακολουθίες της οργανωτικής επιτροπής, οι οποίες δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας για τη διεθνή διοργάνωση της Πάτρας που θα την επισκεφθούν αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί 26 χωρών, ακόμη και ο πρίγκιπας Αλβέρτος.

Ιδού η επιστολή:

"Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αξιότιμα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής των II Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων Πάτρας,
Με έκπληξη διαπιστώσαμε σήμερα το πρωί (19/08/2019) ότι, χωρίς την ελάχιστη προηγούμενη ενημέρωσή μας και συναίνεσή μας, η Οργανωτική Επιτροπή των II Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων Πάτρας προχώρησε στην τροποποίηση των ειδικών όρων της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα ξενοδοχεία διαμονής αθλητών και διακεκριμένων επισκεπτών.
Η αυθαίρετη αυτή παρέμβαση αλλοιώνει, σε μεγάλο βαθμό, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το σχεδιασμό των υπηρεσιών ασφαλείας των II Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων Πάτρας, για τους οποίους θα ταξιδέψουν στην Πάτρα Αρχηγοί κρατών, Πρωθυπουργοί και άλλοι επίσημοι από 26 χώρες της Μεσογείου.
Με την ανεξήγητη πρωτοβουλία σας να αφαιρέσετε επιλεκτικά από τους όρους της πρόσκλησης τους κάτωθι αναφερόμενους που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων αναδόχων :
α) Δήλωση με το ετήσιο κύκλο εργασιών τους ύψους τουλάχιστον € 1.000.000,00  για τα τρία τελευταία έτη καθώς και αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών κατά τις τρείς (3) προηγούμενες του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, από τις οποίες θα αποδεικνύεται η ανά έτος κερδοφορία της επιχείρησης. Ο κύκλος εργασιών να προέρχεται αποκλειστικά από υπηρεσίες φύλαξης
β) κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των τελευταίων τριών ετών, να έχουν εκτελέσει συναφείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την τελευταία τριετία, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις σε παραπάνω από μία (1) Αναθέτουσα Αρχή στον τομέα της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας σε αθλητικές διοργανώσεις εθνικές και διεθνείς.
γ) να διαθέτουν μόνιμο προσωπικό τουλάχιστο πενήντα (50) ατόμων για τη τεκμηρίωση της ικανότητας ανάληψης  του έργου σε ανθρώπινο δυναμικό.,
αποδυναμώνετε και υποβιβάζετε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, επιτρέποντας να συμμετάσχει σε αυτές ανάδοχος χωρίς προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία σε διοργανώσεις ανάλογου κύρους και υποχρεώσεων , ενώ η βασική προτεραιότητά σας θα έπρεπε να ήταν η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας όταν μάλιστα έχει ανακοινωθεί η παρουσία στην τελετή έναρξης των αγώνων του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Έχοντας την ευθύνη του σχεδιασμού ασφαλείας των αγώνων από το Φεβρουάριο 2019 και ακολουθώντας τις προδιαγραφές που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία και το πλαίσιο που υπέδειξαν η ΕΛ.ΑΣ. &το Λ.Σ., επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι με την πρωτοβουλία σας αυτή θέτετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των υψηλών προσώπων και των περίπου 2.000 καλεσμένων της πόλης.
Οι προδιαγραφές και ειδικοί όροι της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης συντάχθηκαν με στόχο τη συνεργασία με ανάδοχες εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διεθνών διοργανώσεων, αλλά και την εταιρική διάσταση, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την κάλυψη περίπου 30.000 ωρών που θα απαιτηθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Καταρτίστηκαν δε κατόπιν συμφωνίας του πλάνου ασφαλείας των αγώνων με την ΕΛ.ΑΣ. και το Λ.Σ.
Αδυνατώντας να αντιληφθούμε τα κίνητρα της μονομερούς πρωτοβουλίας που αναλάβατε εν αγνοία μας στο τόσο κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των αγώνων, σας καλούμε να επαναφέρετε σε διαπραγμάτευση τους αρχικούς όρους της πρόσκλησης, σε αντίθετη περίπτωση αναλαμβάνετε πλήρως εσείς προσωπικά και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής την ασφάλεια των αγώνων.

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Μαγκλάρας
Διευθυντής  Ασφαλείας II Παράκτιων
Μεσογειακών Αγώνων Πάτρας"