powered by Agones.gr - opap

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο

Ακολουθεί ολόκληρη η αιτιολογική έκθεση της παρ.4 του άρθρου 66 του ν. 4410/2016, που αντικατέστησε το άρθρο 111 του αθλητικού νόμου:
« … Με την παράγραφο 4 της τροπολογίας εντοπίζεται ότι προβλήματα τα οποία κατά κοινή ομολογία διαπιστώνονται στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού (εντονότερα και συχνότερα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο) και τις εντός του χώρου αυτού λειτουργίας των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών εκδηλώνονται κατά μείζονα λόγο με την εδραίωση καθεστώτος αδιαφάνειας, μη τήρησης κανόνων και μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων, υπερχρέωσης και εν γένει ανομίας στη δράση των ομάδων των Α.Α.Ε. και των διοικούντων ή μετόχων αυτών, όλα δε τούτα υπό την ενίοτε ανοχή ή την αδυναμία της πολιτείας να επιβάλλει τη νομιμότητα και να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον.
Σε αυτό το γεγονός έχει αναμφίλεκτα συντελέσει και το μέχρι σήμερα κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τις περιπτώσεις στις οποίες για διάφορους λόγους τίθενται σε εκκαθάριση οι Α.Α.Ε., το οποίο χαρακτηρίζεται ως άτολμο, ασαφές και ανεπαρκές, σε κάθε δε περίπτωση αναποτελεσματικό σε σχέση με τον έλεγχο και την ορθή λειτουργία των αθλητικών εταιρειών που πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα της ρυθμιστικής παρέμβασης της πολιτείας στον τομέα του αθλητισμού, ιδιαιτέρως δε λαμβανομένων υπόψη των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης παθογένειας στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, με τρόπο πλήρη και δραστικό, ενώ καθορίζονται και τα όρια ή αλλιώς το πλαίσιο μιας υγιούς επιχειρηματικής δράσης, ώστε να εξισορροπείται αφενός η ανάγκη «επιβίωσης» και οικονομικής εξυγίανσης Α.Α.Ε. οι ομάδες των οποίων ενδιαφέρουν μεγάλες μάζες φιλάθλων, αφετέρου η ανάγκη διαφύλαξης προστατευτέων δικαιωμάτων του δημοσίου και τρίτων (αθλητών, προπονητών, προμηθευτών κ.ά.), που πλήττονται από την ανεξέλεγκτη και έκνομη δραστηριότητα ορισμένων Α.Α.Ε.
Είναι στέρεα η βούληση της πολιτείας να εκριζωθεί εφεξής το ανεπίτρεπτο σε κράτος δικαίου φαινόμενο καταδολιευτικών συμπεριφορών και έκδηλων μεθοδεύσεων παραγόντων Α.Α.Ε., που εμφανίζονται με την επιλογή του αγωνιστικού υποβιβασμού των ομάδων τους στην ερασιτεχνική κατηγορία.
Και τούτο προκειμένου να επιτευχθεί η απαλλαγή από χρέη και εν γένει οικονομικές, ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις (συνήθως υπέρογκες), που κατά το πλείστον οι ίδιοι οι παράγοντες δημιούργησαν και στη συνέχεια η αναβίωση ή η σύσταση νέας Α.Α.Ε. «ελεύθερης» από βάρη, παραλλήλως δε με τη δυνατότητα των υπαιτίων προσώπων να διατηρούν λόγο και θέση στο αθλητικό γίγνεσθαι της χώρας, μέσω των ιδίων ή άλλων Α.Α.Ε. και Αθλητικών Σωματείων.
Εξάλλου, ενόψει έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου και διεξαγωγής των επαγγελματικών πρωταθλημάτων καθίσταται επιτακτική η άμεση ρύθμιση του θέματος … »