powered by Agones.gr - opap

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Ερώτηση δια παν σοβαρά ενδιαφερόμενο αρμόδιο πρόσωπο

Σύμφωνα με την παράγραφο 1β΄ του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου (ν. 2725/1999):
«Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα: … όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα … »,.
Στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι:
«α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις».
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου, «Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας … μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου».
Είναι πασίγνωστο ότι ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ κ. Βασίλειος Γκαγκάτσης ασκεί καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Super League, του αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1667/1986 και του Νόμου 3479/2006 για την «Ίδρυση οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών Ενώσεων και άλλες διατάξεις» με σκοπό την οργάνωση και διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής κατηγορίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και των υπερκείμενων διεθνών συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου (U.E.F.A., F.I.F.A.).
Πρόσφατα μάλιστα, διέρρευσε στον τύπο επιστολή του ανωτέρω Συνεταιρισμού, απευθυνόμενη  στη νομική υπηρεσία της ΕΠΟ, που υπογράφεται από τον προαναφερόμενο ποδοσφαιρικό παράγοντα υπό την πραγματική ιδιότητά του, αυτή δηλαδή του διευθύνοντος συμβούλου.
Σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων ο κ. Βασίλειος Γκαγκάτσης εμπίπτει στο προαναφερθέν κώλυμα του αθλητικού νόμου.
Για τους λόγους αυτούς ερωτώνται οι αρμόδιοι:
Τι προτίθεστε να κάνετε για την εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης του αθλητικού νόμου (άρ. 3 του ν. 2725/1999), στο πρόσωπο του κ. Βασιλείου Γκαγκάτση και των λοιπών εμπλεκόμενων (τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7β΄ του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου), αν πράγματι υφίσταται το αναφερόμενο κώλυμα;